REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI PROMOŢIONALE „Cand iubesti, protejezi”

Perioada de desfășurare: 01.05.2019  ora 10.00_ – _31.08.2019  ora 23.59

 

 1. Organizatorul campaniei

1.1.       Organizatorul campaniei promoţionale „Cand iubesti, protejezi” (denumită în continuare „Campania”) este A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., cu sediul în Str. Ciobanului, nr. 133, et. 1, biroul 3, Mogoşoaia, jud. Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 25575489 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J23/1190/2009, capital social 1000 Lei, prin reprezentant permanent al administratorului Premium Program Management S.R.L. – Răzvan-Alexandru Predica, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2.      Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

 

 1. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de Organizator.

 

 1. Durata Campaniei şi aria de desfășurare

Campania va avea loc în perioada 01.05.2019 ora 10:00 - 31.08.2019 ora 23.59 (denumită în continuare „Durată”), în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe teritoriul României, in mediul online, pe site-ul www.protectia-solara-avene.ro.

 

 1. Dreptul de participare

4.1.      La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participanţii").

4.2.      Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese, în mod cumulativ:

4.3.      La Campanie nu au dreptul să participe:

 • Angajaţii A&D Pharma Marketing&Sales Services S.R.L., Sensiblu S.R.L., Mediplus Exim S.R.L., Farmacia Smart 101 S.R.L., AA Farma Leader S.R.L., Extra Farm ACD S.R.L., Farmacia Sphera S.R.L., Farma Business Class A S.R.L., Farmacia Titan S.R.L. şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societăţile anterior menţionate, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajaţii agenţiilor colaboratoare în derularea prezentei Campanii, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.4.      Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

4.5.      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

 

 1. Produsele participante

În cadrul Campaniei participă toate produsele din gama de Protectie Solara Eau Thermale Avène („Produsele participante”).

 

 1. Mecanismul Campaniei

6.1.      Pentru înscrierea valabilă în Campanie, Participantul va trebui să achiziționeze orice produs din gama de protecție solară Eau Thermale Avène< din oricare din farmaciile de pe teritoriul Romaniei și apoi să înscrie bonul fiscal aferent produsului achiziționat în Campanie prin încărcarea unei imagini a acestuia în formularul electronic de înscriere disponibil pe site-ul https://www.eau-thermale-avene.ro/protectiasolaraavene.

6.2.      Participanţii care doresc să participe la tragerea la sorţi trebuie să completeze formularul electronic de înscriere, menţionând:

 • Numele şi prenumele
 • Data nașterii
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Adresa completă la care dorește să îi fie livrat premiul, inclusiv codul postal
 • Bifarea câmpului: „Am citit şi sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament”.

După completarea formularului electronic de înscriere și încărcarea imaginii bonului fiscal, Participanţii trebuie să dea click pe butonul “ Trimite” și vor fi înscriși automat în tragerea la sorți.

6.3.      Pentru înscrierea în Campanie, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din OG nr. 99/2000, în afara preţului perceput pentru achiziţionarea oricărui produs din gama de protecție solară Avene, PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, iar PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANŢII. În acest sens, toţi Participanţii sunt înscrişi gratuit în Campanie în momentul completării online a formularului electronic de înscriere https://www.eau-thermale-avene.ro/protectiasolaraavene, în conformitate cu cele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

6.4.      Cu un singur bon fiscal o persoană are dreptul să se înscrie la tragerea la sorți o singură dată.

6.5.      Se pot înscrie în Campanie un număr nelimitat de bonuri fiscale, cu condiția să fie respectate prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 1. Premiile acordate în cadrul Campaniei

7.1.       În cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda, prin tragere la sorți, următoarele premii:

 • Marele Premiu, constând într-un voucher de vacanță, în valoare de 2.500 EUR (TVA inclus) cu următoarele caracteristici: servicii de transport aerian extern și servicii de cazare într-o unitate turistică din Tenerife, precum și accesul în parcul de distracții Siam Park, oferite prin intermediul agenției de turism partenere Anchor Travel S.R.L. Voucher-ul este valabil doar pentru servicii turistice. Participanul câştigător va putea utiliza voucher-ul de vacanță în decurs de 6 luni de la data la care a intrat în posesia acestuia, pentru un sejur în Tenerife. Voucher-ul nu este transferabil și este valabil pentru Câștigător și, dacă este cazul, însoțitor și/sau copii.
 • Câte 1 premiu lunar constând într-o geanta de voiaj, în valoare de 390 lei (TVA inclus)
 • Câte 10 premii săptămânale – seturi de plajă (formate din geantă de plajă, rucsac de copii, spray SPF 50+ adulți 200ml, lapte de corp SPF 50+ copii 30ml, apă termală 50ml, loțiune de după plajă 50ml), fiecare în valoare de 170 lei (o sută șaptezeci lei) (TVA inclus)

7.2.      Valoarea comercială totală a premiilor este de 43.910 lei (patruzeci și trei mii nouă sute zece lei) (TVA inclus).

7.3.      Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

7.4.      Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

7.5.      Premiile revin numai Participanţilor desemnaţi câştigători şi nu pot fi transmise unor terţe persoane.

 

 1. Desemnarea Câştigătorilor şi Acordarea Premiilor

8.1.      Desemnarea câştigătorilor Marelui Premiu și a premiilor lunare va fi efectuată prin intermediul unei trageri la sorţi electronice utilizând site-ul Random.org la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, în decursul a 10 zile lucrătoare de la încheierea Campaniei.

8.2.      În situația în care contravaloarea sejurului ales de Participantul câștigător va depăși valoarea voucher-ului de vacanță primit ca premiu în cadrul Campaniei, Participantul câștigător va suporta diferența de valoare a sejurului pentru toată valoarea care depășește suma de 2.500 de Euro (TVA inclus).

În situația în care contravaloarea sejurului ales de Participantul câștigator este mai mică decât valoarea voucher-ului de vacanță primit ca premiu în cadrul Campaniei, acesta nu va fi îndreptățit la restituirea diferenței dintre valoarea vacanței și valoarea voucherului.

8.3.      Desemnarea câștigătorilor premiilor lunare va fi efectuată în primele 14 zile ale lunii următoare celei pentru care se acordă premiul, prin intermediul unei trageri la sorţi electronice utilizând site-ul Random.org la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov.

8.4.      Desemnarea câștigătorilor premiilor săptămânale va fi efectuată în fiecare zi de miercuri a săptămânii următoare celei pentru care se acordă premiile, prin intermediul unei trageri la sorţi electronice utilizând site-ul Random.org la sediul central al Organizatorului din comuna Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov. Intervalul 01-05.05.2019 este considerat prima săptămână a Campaniei și va fi urmată de o tragere la sorți.

8.5.      Atât la tragerile la sorți săptămânale, cât și la cele pentru premiile lunare și pentru Marele Premiu vor participa toți Participanții înscriși în Campanie pe toată Durata acesteia, cu excepția celor care au câștigat deja un premiu la oricare dintre extragerile anterioare. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant nu poate câștiga decât un singur premiu pe Durata Campaniei.g

8.6.      Cu ocazia fiecărei trageri la sorţi electronice se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de membrii Comisiei şi celelalte persoane prezente la extragere, dacă acestea există.

8.7.      La tragerea la sorţi vor participa numai acele formulare electronice care sunt validate ca fiind eligibile, în condiţiile stabilite conform prezentului Regulament Oficial.

8.8.      Organizatorul va anunţa Participanții câștigători ai Marelui Premiu și a premiilor lunare (“Participanții câștigători 1 și 2”), care au dreptul de a accepta sau nu Premiile.

8.9.      În cazul acceptării Marelui Premiu, Participantul câştigător va trebui să contacteze agenţia de turism parteneră ANCHOR TRAVEL S.R.L. şi să îşi programeze sejurul de comun acord cu aceasta în funcţie de perioada dorită, locurile vacante în perioada aleasă, hotelurile disponibile în oferta agenţiei. Datele de contact ale agenţiei de turism partenere vor fi transmise de Organizator Participantului câștigător în termen de 7 zile de la data acceptării de către acesta a premiului, prin intermediul datelor de contact furnizate la momentul înscrierii în Campanie.8.10.   Premiile constând în seturile de plajă vor fi expediate prin curier, la adresa specificată de fiecare Participant câștigător în formularul de înscriere de pe site. Se vor face 2 (două) încercări de livrare prin curier a fiecărui premiu.

8.11.     Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate primi Premiul din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

8.12.    Participanții au obligația de a păstra bonurile fiscale în baza cărora s-au înscris în Campanie.

8.13.    Participanții câştigători 1 și 2 vor fi anunţați personal de către Organizator, în termen de cel mult 2 (două) săptămâni de la data efectuării tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în formularul completat. În cazul în care Organizatorul nu a reușit să ia legătura cu Participantul câștigător la prima contactare, Organizatorul va mai face încă două încercări de contactare, în zile și la intervale orare diferite. Participanții câştigători vor trebui să pastreze și să prezinte bonul fiscal în baza căruia au fost declarați câștigători, în vederea validării Premiului. De asemenea, Participanții desemnați câștigători vor trebui să anunţe Organizatorul în termen de 24 de ore de la data la care au fost înştiinţati că au fost desemnați câştigători despre acceptul sau refuzul Premiilor.

8.14.    Pentru acordarea Premiilor în cazul apariţiei uneia din situaţiile mai jos enunţate, membrii Comisiei vor efectua, la data tragerii la sorţi, câte o extragere suplimentară (rezervă) pentru fiecare Participant declarat câștigător. Astfel, se extrage un formular (“Formular Principal”) pentru fiecare premiu după care se extrage formularul suplimentar (rezervă) pentru respectivul premiu. Acest formular suplimentar (rezerva) va fi menţionat separat, într-un proces verbal semnat de Comisie şi va fi desemnat câştigător în locul Participantului câştigător iniţial numai în situaţiile mai jos enunţate şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul Oficial.

8.15.    Se va apela la rezerve în situaţia în care Participantul/Participantii extrași câştigători:

 • nu îndeplinesc condiţiile pentru validarea formularului de înscriere;
 • oricare dintre Participanții câştigători 1 și 2 nu răspunde la niciuna dintre cele 3 încercări de contactare efectuate de reprezentanții Organizatorului;
 • oricare dintre Participanții câștigători ai seturilor de plajă nu este găsit la adresa înregistrată în formularul de înscriere de pe site în niciuna dintre cele 2 încercări de livrare a premiului de către curier;
 • oricare dintre câştigători nu acceptă sau oricare dintre Participanții câștigători 1 și 2 nu răspunde la solicitarea acceptului de primire a premiului în termen de 24 de ore de la data la care a fost anunţat de faptul că este desemnat ca şi Participant câştigător.

8.16.    Fiecare Participant extras va fi validat ca şi câştigător şi va primi Premiul câștigat dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Nu este declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;
 • Comunicarea cu acesta este posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament Oficial.

8.17.    În situaţia în care primul formular extras câștigător, precum şi cel suplimentar (rezerva) nu pot fi validate conform Regulamentului Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

8.18.    Pe toată perioada Campaniei, doritorii pot afla detalii despre Campanie pe site-ul https://www.eau-thermale-avene.ro/protectiasolaraavene.

 

 1. Taxe şi Impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

 

 

 

 1. Date cu caracter personal

10.1.     Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”)pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

10.2.    Datele personale  colectate,  respectiv numele și prenumele, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon, e-mailul, numărul și data bonului fiscal și produsele achiziționate aflate pe bon,  vor fi colectate și folosite exclusiv în scopul înscrierii participanților la Campanie și validării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători pentru care valoarea premiilor acordate depășește 600 lei, Societatea va colecta și Codul Numeric Personal al acestora, în vederea îndeplinirii obligației legale de declarare și virare a impozitului datorat pentru premiul acordat. Participarea dumneavoastră la Campanie este voluntară și prelucrarea de către Organizator a datelor personale se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acordat prin completarea formularului și înscrierea în Campanie. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu veți putea participa la Campanie.

            În cazul în care Participanții câștigători validați refuză transmiterea Codului Numeric Personal către Organizator, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia, deoarece Organizatorul nu își poate îndeplini obligația prevăzută de Codul fiscal cu privire la declararea și virarea impozitului datorat pentru premiul acordat.

10.3.    Nu vom publica fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei fără consimțământul dumneavoastră expres, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

10.4.    Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga Durată a Campaniei, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În cazul Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei, societatea va stoca datele personale ale acestora pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării premiului, în conformitate cu legislația financiar-contabilă.

10.5.    Organizatorul va dezvălui datele personale ale Participanților câștigători cărora li se acordă premii cu valoare mai mare de 600 de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6.   În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

           În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.   Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L. cu sediul în Mogoșoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, 077135, România, Tel: +4021.301.74.74 sau la adresa de e-mail protectiedate@adpharma.com.

           Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

10.8. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidențialitate a A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., vă rugăm să vizitați: https://adpharma.com/website/web/politica-de-confidentialitate.

 

 1. Regulamentul Oficial al Campaniei

11.1.     Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile, FIIND ACCESIBIL ÎN MOD GRATUIT ORICĂRUI SOLICITANT PE ÎNTREAGA DURATĂ A CAMPANIEI pe site-ul https://www.eau-thermale-avene.ro/protectiasolaraavene.

11.2.     Prin participarea la Campanie, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea Participanţilor şi neacordarea premiilor.

11.3.     Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Campania, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere fiind adusă la cunoştinţa Participanţilor pe site-ul https://www.eau-thermale-avene.ro/protectiasolaraavene.

11.4.     Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe site-ul https://www.eau-thermale-avene.ro/protectiasolaraavene.

11.5.     În caz de forţă majoră sau caz fortuit ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanţii să solicite despăgubiri.

 

 1. Litigii

12.1.     Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

12.2.    Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

 

 1. Diverse

13.1.     Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

13.2.    În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

 

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

 

ORGANIZATOR,

A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L.,

Prin Administrator, Premium Program Management S.R.L,

Reprezentată prin Răzvan Alexandru Predica